Kde se na svatbě vzaly družičky?

Kde se na svatbě vzaly družičky? 

Svatebních tradic existuje nespočet. A promítají se i do svatebních rolí – například svatební družičky. Dnes je zvykem, že nevěstě pomáhají s výběrem svatebních šatů a zařizování velkého dne. Šaty pro družičky by měly ladit s šaty nevěsty, přičemž šaty pro malé družičky mohou být i bílé. Ideální je, pokud mají všechny družičky šaty ve stejném barevném odstínu i ve stejném stylu. Velké oblibě se těší variabilní šaty pro družičky, které se dají odlišit zavazováním a sluší každé ženě. 

Trocha historie 

Družičky byly nedílnou součástí svatebních obřadů už ve starověkém Římě. V té době na sebe ale oblékaly stejné šaty, jako měla nevěsta, aby zmátly duchy, kteří by chtěli novomanželům ublížit. Družbové, tedy doprovod ženicha, se ze stejného důvodu oblékali jako ženich. 

Ve viktoriánské éře se tradice družiček začala více podobat té, jakou známe dnes. Mladé dívky měly za úkol naaranžovat květiny a doprovázet nevěstu uličkou k oltáři, přičemž v rukách nesly bylinky, obilí a česnek, aby opět odlákaly zlé duchy. Je pravděpodobné, že z tohoto zvyku se zrodilo dnešní nošení květin. 

Jak je tomu dnes? 

Podle tradice měly být družičky mladé svobodné panny ze stejné rodiny jako nevěsta. Dnes tuto roli obvykle plní nejlepší kamarádky nebo rodinné příslušnice nevěsty, případně malé děti z rodiny. Maximální počet družiček není nijak stanoven, obvykle jich ale bývá sudý počet (fotografie pak vypadají více symetricky). 

Družičky při obřadu kráčí buď před nevěstou (dětské družičky ve skupince, dospělé po jedné), nebo za ní a společně jí nesou závoj. Po obřadu odchází před novomanželi a po cestě rozhazují drobné kvítí a okvětní lístky. Další organizační úkoly už jsou jen na vaší vzájemné dohodě a také na věku družiček. Svědek či svědkyně na svatbě se nemusí rekrutovat z řad družiček či ženichovy družby, může jimi být samostatná osoba.